मागी नाव न केवटु आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना।।

मागी नाव न केवटु आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना।। Read More »